A Gödöllői Református Líceum Gimnázium egy 1992-ben alapított iskola, amelyet a Gödöllői Református Egyházközség fenntart: az iskola épülete 1927 óta létezik.

Gödöllői Református Líceum Gimnázium


Gödöllői Református Líceum Gimnázium: oktatás magas fokon

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium egy 1992-ben alapított iskola, amelyet a Gödöllői Református Egyházközség fenntart. Az iskola az 1927-ben épült református elemi iskola épületében működik, amelyet korábban államosítottak. Jelenleg hat- és négyosztályos képzést nyújtanak a 2022/23-as tanévben, és összesen 530 diák tanul a Líceumban.

 

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium célja

Az iskola céljai között szerepel a magas színvonalú oktatás mellett hitvalló, erkölcsös és hazájukat szerető fiatalok nevelése tehetségük támogatásával.
Az iskola kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet és előkelő helyen szerepel a legjobb gimnáziumok rangsorában. Emellett a felsőfokú felvételi szempontjából is a 27. helyen állnak (2022-ben a 34. helyen voltak). Az iskola általános képzést folytat, és a hatosztályos képzésen belül a matematika a kiindulási tárgy.

 

Az emelt szintű képzést igény szerint minden tárgyból biztosítják. A magyar és a matematika tárgyakat 7-8. évfolyamon csoportbontásban tanítják, míg a kiemelkedő érdeklődésű tanulóknak 10. osztálytól külön csoportot szerveznek ezekből a tárgyakból.

 

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium több programban is részt vesz

Az iskola magas színvonalon végzi a tehetséggondozást, és a Minősített Tehetség Műhely kitüntető címet is elnyerte az elmúlt évben.
Az iskola részt vesz a Honvédelmi Minisztérium kadétiskolai programjában. Diákjaik szakköri keretek között kipróbálhatják magukat, és választhatják közismereti érettségi tárgyként a honvédelmi ismereteket. A diákok részt vehetnek szakkörökön is a szakmai tantárgyak mellett. Az iskolában többek között énekkar, színjátszókör, rajzszakkör, sportlövészet és felolvasókör is működik.

 

Gödöllői Református Líceum Gimnázium szellemisége

Az iskola keresztyén szellemisége megjelenik abban, hogy minden reggel rövid áhítattal kezdik a tanítást, amelyet a templomban tartanak. Heti két hittanórára a diákok felekezeti bontásban járnak. A tanév során csendesnapokat tartanak a lelki közösség erősítésére. A hitbeli értékek mindennapjaikat is áthatják, és közös imádságok, bibliakörök, dicsőítések és evangelizációk is részei a tanév programjának. Emellett a tantárgyakon keresztül is világosan megjelenítik értékrendjüket.
A "Legyen világosság" (1Móz 1,3) jelmondat tükrözi az iskola küldetését, hogy Isten megvilágosító üzenetét közvetítsék diákjaik és a szélesebb közösség felé, és bíznak abban, hogy fáradozásaik Isten kegyelméből gyümölcsöt hoznak.

 

 

Kép: Wikipédia
 


Hasznos volt számodra ez a cikk?

Mondd el mennyire!

Szavazatok száma:

Átlagos értékelés: 0.0