Kálmán herceg szobra Gödöllőn egy bronzból készült lovas szobor, amelyet Róna József alkotott. A szobrot 1931.-ben állították fel a premontrei rendház előtt.

Kálmán herceg szobra Gödöllő


Kálmán herceg szobra Gödöllő

1931. szeptember 27-én Róna József alkotásaként felállították az Árpád-házi Kálmán herceg bronzlovas szobrát a premontrei rendház előtt, amely ma a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  főépülete. Kálmán herceget II. András hatéves korában tette meg Halics királyának, majd a szepességi grófságot kapta apjától, és az ottani premontrei szerzetesekkel került kapcsolatba. 1226-ban horvát bánná nevezték ki, majd a muhi csatában 1241-ben halt meg sérüléseibe. A gödöllői intézet létrehozása részben a Kálmán hercegtől kapott birtokok jövedelméből vált lehetségessé, így a premontreiek emlékére állítottak neki szobrot, amelyen a muhi csatában elesett Ugrin kalocsai érsek és Montreáli Jakab, templomos lovagrendi nagymester portréját is megörökítették a talapzat két oldalán.

 

Kálmán herceg lovasszobra

A szobor egy vízszintesen erősen tagolt alapzaton helyezkedik el, amelynek négy sarkát voluták díszítik. A keskenyebbik oldalakon a posztamensen növényi ornamentikák kaptak helyet, a szélesebbik oldalon pedig egy-egy emberábrázolás található, két hadvezérével együtt, akik a herceggel együtt harcoltak a tatárok ellen. A herceg jobb oldalán Ugrin kalocsai érsek, a bal oldalán Montreali Jakab, a templomos vitézek vezetője látható. Mindketten harc közben estek el.


Hasznos volt számodra ez a cikk?

Mondd el mennyire!

Szavazatok száma:

Átlagos értékelés: 0.0