Mi fontosabb a gyermek jó jegyei érdekében: a szorgalom vagy a tehetség?

Pszichológus válaszol - Mi a fontosabb a gyermek jó jegyeihez: a tehetség vagy a szorgalom?

2024-04-11 15:14

Lőrincz Ágnes gödöllői pszichológus, aki a gyermek- és ifjúsági pszichológia terén szerzett jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, fontosnak tartja felhívni a figyelmet az iskolai teljesítmény és az önértékelés közötti összetett kapcsolatra. Nézzük meg, hogy mi a fontos egy gyermek iskolai teljesítményéhez: a szorgalom vagy a tehetség?

gyermekek jó jegyei

Az önbecsülés elméletének alkalmazása a gyakorlatban

 

Ágnes szerint Covington elmélete kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük, milyen mélyen befolyásolja az iskolai teljesítmény a diákok önértékelését.

"A társadalom gyakran a képességek hiányára vezeti vissza a rossz iskolai eredményeket, amely téves megközelítés jelentősen ronthatja a diákok önbizalmát." -  magyarázza Ágnes.

Covington négy tanulói típuson keresztül mutatja be, hogy a sikerorientáció és a kudarctól való félelem hogyan befolyásolja a diákok hozzáállását a tanuláshoz és az önértékeléshez.

 

  • Sikerorientált: Erős sikerorientációval és gyenge kudarckerüléssel rendelkeznek. Ők az egyedüliek, akik az önbecsülésüket nem a teljesítményhez kötik.
  • Túlbuzgó: Erős sikerorientációval és erős kudarckerüléssel rendelkeznek.
  • Kudarckerülő: Erős kudarckerüléssel és gyenge sikerorientációval rendelkeznek.
  • Kudarctűrő: Gyenge kudarckerüléssel és gyenge sikerorientációval rendelkeznek.

 

A kudarctól való félelem kezelése

 

Ágnes hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszernek és a szülőknek is támogatniuk kell a diákokat abban, hogy pozitív módon közelítsenek az iskolai kihívásokhoz. 


"Fontos, hogy a diákok ne a félelemtől vezérelve tanuljanak, hanem a tudás szeretete és a fejlődés iránti vágy motiválja őket."- mondja. 


A pszichológus kiemeli, hogy az oktatásnak nem csak a tudás átadásáról, hanem az önbecsülés építéséről és a pozitív tanulási attitűd kialakításáról is szólnia kell.

 

Stratégiák a pozitív tanulási környezet kialakítására

 

Lőrincz Ágnes szerint az intézményes oktatásnak felül kell vizsgálnia az értékelési rendszereket és az iskolai teljesítményhez köthető komplex folyamatokat. 


"Az iskoláknak olyan gyakorlatokat kell támogatniuk, amelyek csökkentik a versengést és helyezik a hangsúlyt a tanulási folyamatra." -  javasolja. 


A pszichológus szerint az egyéni támogatás, a differenciált oktatási módszerek, és a diákok tanulási motivációjának fokozása kulcsfontosságú az önbecsülés védelmében és a pozitív tanulási élmények biztosításában.

 


Tehát azt mondhatjuk, hogy a sikerhez vezető úton mind a tehetség, mind a szorgalom fontos, de a szorgalom, a kitartás és a pozitív tanulási hozzáállás döntő fontosságú az iskolai teljesítmény és az önértékelés szempontjából. A szorgalommal és a megfelelő hozzáállással a diákok képesek fejleszteni és maximálisan kihasználni a tehetségüket, miközben építik önbecsülésüket és tanulási motivációjukat.

 

Irodalomjegyzék 

 

  • Covington, Martin V. (1984). The Self-Worth Theory of Achievement Motivation: Findings and Implications. The Elementary School Journal. Vol. 85, No. 1. 
  • Pajor, G. (2013). „Gyorsabban, magasabbra, bátrabban.” – De hogyan? Teljesítménymotiváció iskolai környezetben. Iskolapszichológia Füzetek, 34. sz. Sorozatszerkesztő: N. Kollár Katalin. Budapest
     

Aktuális híreink

Hírek
A nyár beköszöntével újra megnyílnak a kapuk a Mézesvölgyi Nyár fesztiválra, amely immár nyolcadik alkalommal...
Hírek
Figyelem, sportkedvelők! Gödöllő hamarosan a vízisportok központjává válik, hiszen az Ötpróba Úszónapok következő...
Hírek
A Gödöllői Királyi Kastély egykoron a Habsburgok ragyogó ékköveként csillogott a magyar királyság koronáján....